2019


2019

2017

2017

2017

2016

2016


2016

2016

2016

20142012

2012

2011

2009


2002

2000

1998

Underhåll

Samtliga stammar i huset byttes ut. Samtidigt renoverades alla badrum och wc i föreningen.

Energideklaration för fastigheten genomfördes.

Hängrännor och stuprör byttes.

Nya ventilationsfläktar installerades.

Entréportarna renoverades. 

Sotning och OVK genomfördes med godkänt resultat.

De ursprungliga fönstren renoverades och energiglas monterades i innerbågen.

Radonmätning genomfördes med godkänt resultat.

Ny torkrumsfläkt installerades.

Sprickor i fasadputsen åtgärdades.

Dagvattenrören i marken som leder bort vattnet från stuprör byttes på fram- och baksidan av huset. Brunnarna på parkeringen spolades samt fick nya rör.

Nya tvättmaskiner installerades i den gemensamma tvättstugan.

Ett mindre, gemensamt gym färdigställdes.

Inreddes en gemensam föreningslokal.

Renovering av värmesystemet och nya termostater monterades på elementen i lägenheterna. 

Garagen fick nya portar.

Fasad och balkonger renoverades.

Renoverades taket med nytt taktegel.